Mentale gezondheid uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

ODD
ODD, oftewel oppositioneel-opstandige stoornis, is een agressieve gedragsstoornis gekenmerkt door een reeks negatief en storend gedrag en asociale of agressieve handelingen die vaak gericht zijn op autoriteitsfiguren. Kinderen met deze gedragsstoornis worden gezien als kinderen die altijd of extreem vaak tegendraads zijn.
OCD
OCD staat voor Obsessive Compulsive Disorder en wordt gekenmerkt door de behoefte om bepaalde routines herhaaldelijk uit te voeren, of bepaalde gedachten obsessief te herhalen, in een mate die schade of leed veroorzaakt.
Niet-verbale leerstoornis
Een niet-verbale leerstoornis is een leerstoornis, behorend bij de pervasieve ontwikkelingsstoornissen, waarbij verbale informatie beter binnenkomt dan informatie die gezien of gevoeld kan worden.
ADHD
ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een aandachtsstoornis die wordt gekenmerkt door onoplettendheid of overmatige activiteit en impulsiviteit. ADHD wordt verder gekenmerkt door problemen met het reguleren van emoties of problemen om dingen uit te voeren.
Angststoornis
Angststoornis is een overkoepelende term voor verschillende vormen van een psychische stoornis die gekenmerkt wordt door aanzienlijke gevoelens van angst en onrust. Er zijn vele angststoornissen met verschillende bijbehorende kenmerken, oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden. Om van een angststoornis te spreken:
  • Is de angst overdreven en onredelijk (en dat weet de persoon ook).
  • Is er sprake van vermijding en/of psychisch lijden bij blootstelling aan de angst.
  • Beïnvloeden de angstklachten in significante mate de dagelijkse bezigheden (werk, studie, sociale activiteiten en relaties).

Recent beantwoorde vragen