Mens en Gezondheid

Mentale gezondheid uitgelegd

Veelgestelde vragen

Angsten en fobieën

Bloosangst is een angststoornis waarbij de angst om te blozen dermate groot is dat het het functioneren in sociale situaties aanzienlijk belemmert.

Angststoornis is een overkoepelende term voor verschillende vormen van een psychische stoornis die gekenmerkt wordt door aanzienlijke gevoelens van angst en onrust.

Een gegeneraliseerde angststoornis is een angststoornis waarbij de angst niet specifiek gericht is, maar extreem vaak of continu aanwezig.

Een sociale fobie is een angststoornis die wordt gekenmerkt door gevoelens van angst en onrust in sociale situaties.

Faalangst is een extreme angst om fouten te maken.

Hypochondrie is een constante vrees om een lichamelijke of psychische ziekte te hebben.

Pleinvrees is een angststoornis die wordt gekenmerkt door symptomen van angst in publieke ruimtes of situaties.

Smetvrees is een dwangstoornis waarbij er een obsessieve dwang is naar hygiëne.

Ontwikkelingsstoornissen

ADD staat voor Attention Deficit Disorder en is een aandachtsstoornis die gedragsproblemen veroorzaakt zoals concentratieproblemen, moeite met het opvolgen van instructies, voltooien van taken en sociale interactie.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een aandachtsstoornis die wordt gekenmerkt door onoplettendheid of overmatige activiteit en impulsiviteit.

Ambivalente hechting wordt gekenmerkt door sterke wisselingen in de stemming en een grote angst om verlaten te worden.

Een gedesorganiseerde hechting kenmerkt zich door een laag vertrouwen in zowel zichzelf als anderen, moeite hebben met het aangaan van relaties en moeilijkheden hebben op sociaal gebied.

Het syndroom van Gilles de la Tourette, ook wel Tourette genoemd, is een neurologische ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door ongecontroleerde spierbewegingen en tics van ongecontroleerde geluiden.

OCD staat voor Obsessive Compulsive Disorder en wordt gekenmerkt door de behoefte om bepaalde routines herhaaldelijk uit te voeren, of bepaalde gedachten obsessief te herhalen, in een mate die schade of leed veroorzaakt.

ODD is een agressieve gedragsstoornis gekenmerkt door een reeks negatief en storend gedrag en asociale of agressieve handelingen die vaak gericht zijn op autoriteitsfiguren. Kinderen met deze gedragsstoornis worden gezien als kinderen die altijd of extreem vaak tegendraads zijn.

Een veilige hechting kenmerkt zich door een goede balans tussen gehechtheidsgedrag en exploratiedrang.

Een vermijdende hechtingsstijl kenmerkt zich door een wantrouwen naar anderen, afstandelijkheid, niet graag afhankelijk van anderen zijn en dingen het liefst alleen doen.

Persoonlijkheidsstoornissen

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door instabiele, intense emoties en symptomen zoals instabiliteit in interpersoonlijke relaties en zelfbeeld, verlatingsangst en impulsief of onvoorspelbaar gedrag.

Een schizotypische persoonlijkheidsstoornis is een diepgeworteld denk- en gedragspatroon dat wordt gekenmerkt door ongebruikelijke overtuigingen en angsten, en moeilijkheden bij het aangaan en onderhouden van relaties.

Slaap-waakstoornissen

Je spreekt over slapeloosheid wanneer je meerdere nachten achter elkaar problemen hebt met slapen.

Stemmingsstoornissen

Hypomanie is een toestand van verhoogde energie, opwinding en prikkelbaarheid die gewoonlijk wordt geassocieerd met een bipolaire stoornis.

Verslavingsstoornissen

Cross-addiction is een verslavingsvorm waarbij iemand twee of meer verslavingen heeft.

Algemeen/overig

Nee, iemand met OCD heeft meestal zelf door dat dwanghandelingen nutteloos zijn.

Jonge kinderen kunnen andere reacties hebben als volwassenen, zoals:

 • Bedplassen
 • Niet kunnen praten
 • De enge gebeurtenis uitbeelden tijdens het spelen
 • Ongewoon aanhankelijk zijn van een ouder of een andere volwassene.
 • Oudere kinderen en tieners vertonen meestal symptomen die meer lijken op die bij volwassenen. Ze kunnen ook storend, respectloos of destructief gedrag ontwikkelen. Ze kunnen ook wraakgedachten hebben.

Er lopen momenteel nog studies om de mogelijkheid te beoordelen om sociale angststoornissen te voorkomen bij verlegen, geremde kinderen die nog niet voldoen aan de criteria voor een psychiatrische diagnose.

 • Stel op een liefdevolle manier grenzen
 • Kom op voor je eigen gevoelens en behoeften
 • Bekrachtig positief gedrag
 • Wees geduldig
 • Neem de persoon serieus
 • Vat het niet persoonlijk op
 • Geef steun en een luisterend oor

Moedig ze aan om hun angsten over hun gezondheid onder woorden te brengen, maar ga er niet in mee of moedig het niet aan. Wees ondersteunend, maar zorgt ervoor dat je niet teveel bezorgdheid toont en probeer neutraal te blijven in je antwoorden.

Een onderdeel van faalangst is de fysieke reactie van het lichaam op stress en angst, of een vecht-of-vluchtreactie. Gelukkig zijn er verschillende gedragstrucs om kalm te blijven wanneer je onder druk staat. Onderzoek heeft aangetoond dat het kan helpen jezelf eraan te herinneren dat zweterige handpalmen en een kloppend hart een teken zijn dat je enthousiast bent en klaar bent voor de uitdaging, in plaats van dat het gaat mislukken. Ook kan het helpen om jezelf af te leiden, bijvoorbeeld door je te focussen op een specifiek punt. Het is ook belangrijk om te oefenen onder realistische stressvolle omstandigheden. Als je weet dat je publiek zult hebben wanneer je op gaat treden of bijvoorbeeld een presentatie moet geven, oefen dan voor vrienden. Als je weet dat er een opname wordt gemaakt kun je oefenen voor een videocamera.

In sommige gevallen, vooral wanneer het niet wordt behandeld, kan PTSS erg lang aanhouden, misschien wel de rest van iemands leven. De meeste mensen met langdurige PTSS ervaren dat de symptomen niet altijd even zwaar aanwezig zijn. Bij sommige mensen vervagen de symptomen van PTSS na verloop van tijd geleidelijk. Andere mensen merken dat de symptomen kunnen toenemen als ze herinneringen aan hun traumatische gebeurtenissen tegenkomen.

Autisme is een biologische ontwikkelingsstoornis, wat betekent dat autisme sinds de geboorte aanwezig is.

Faalangst wordt voornamelijk veroorzaakt door negatieve gedachtes en angst om veroordeeld te worden.

Ongeveer drie tot vijf procent van de kinderen onder de 16 jaar heeft ADHD. Bij jong volwassen is dit zo’n één tot vijf procent.

Als je niet meer op onverwachtse momenten stilstaat bij het trauma uit het verleden, je je niet bedreigd of kwetsbaar voelt en je aan het trauma kunt denken zonder daar verdrietig of gespannen van te worden, is de kans groot dat je hersteld bent.

Behandeling van anorexia omvat voedingsrevalidatie om het gewicht en het eetgedrag te normaliseren. Psychotherapie is gericht op het corrigeren van irrationele preoccupaties met gewicht , het omgaan met uitdagende emoties en angsten en het voorkomen van terugval. Interventies omvatten het controleren van de gewichtstoename, het voorschrijven van een geschikt dieet en het toelaten van patiënten die niet aankomen in een gespecialiseerd programma voor intramurale of gedeeltelijke ziekenhuisopname. Speciale programma's die nauwgezette gedragsmonitoring en maaltijdondersteuning combineren met psychologische therapieën zijn over het algemeen zeer effectief bij het bereiken van gewichtstoename. De angst om dik te worden en ontevredenheid over het lichaam die kenmerkend zijn voor de aandoening nemen over een aantal maanden geleidelijk af zodra het streefgewicht en het normale eetpatroon zijn gehandhaafd. In het geval van patiënten jonger dan 18 jaar is gezinstherapie die bedoeld is om ouders te helpen bij het ondersteunen van normaal eten bij hun kind effectiever gebleken dan individuele therapie alleen.

De meeste gevallen van boulimia kunnen poliklinisch worden behandeld. De beste psychologische behandeling is cognitieve gedragstherapie. De therapie is gericht op het normaliseren van eetgedrag en het identificeren van omgevingsfactoren en irrationele gedachten of gevoelens die eetbuien of compensatiegedrag zoals braken veroorzaken.

Allereerst wordt er doorverwezen naar een psycholoog of psychiater voor evaluatie. Gedrags- of cognitieve gedragstherapie kan zeer effectief zijn evenals groepstherapie.

Vaak wordt eerst geprobeerd om het ritme om te draaien naar een cyclus van 24 uur. ’s Morgens is het belangrijk om veel daglicht te krijgen, dit kan zowel door buiten te zijn of door een daglicht lamp te gebruiken. ’s Avonds moet er juist zo min mogelijk blootstelling zijn aan licht en wordt het vaak aangeraden om melatonine in te nemen. Dit werkt echter niet voor iedereen. Sommige artsen schrijven daarom medicatie voor om te kunnen slapen.

Paniekaanvallen en agorafobie zijn gerelateerd omdat paniekaanvallen de aandoening kunnen veroorzaken. Als iemand in een specifieke situatie een paniekaanval meemaakt, kan hij of zij in de toekomst afkerig zijn van terugkeer naar die omgeving uit angst voor een nieuwe aanval. Deze angst kan ertoe leiden dat de persoon zijn best doet om de omgeving te vermijden, omdat hij of zij bang is niet te kunnen ontsnappen voordat er een paniekaanval plaatsvindt. Daarnaast zijn paniekaanvallen een van de kern symptomen van de stoornis, omdat iemand met agorafobie een paniekaanval kan krijgen bij de gedachte alleen al aan een specifieke situatie.

Naar schatting heeft 2,1% tot 2,6% van de wereldbevolking een vermijdende persoonlijkheidsstoornis.

Het niet 24-uurs-slaapwaakritme is een zeldzame aandoening die maar 0,3 procent van de bevolking treft.

Tussen de 50-70% van de mensen die te maken krijgen met anorexia herstelt hiervan.

Naar schatting heeft zo'n 2 tot 3 procent van de Nederlandse bevolking een paniekstoornis.

Ja, agorafobie is een angststoornis die als psychische stoornis wordt beschouwd. Psychische stoornissen worden gekenmerkt door gedrags- of psychologische symptomen die van invloed kunnen zijn op meerdere aspecten van iemands leven, iemands kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden of tot ernstig leed kunnen leiden.

Nee, agorafobie is geen vorm van OCD. Bij agorafobie gaat het meestal om iemand die zich zorgen maakt dat hij of zij een paniekaanval krijgt en is er geen sprake van dwanghandelingen.

Nee. Agorafobie wordt niet geclassificeerd als een sociale fobie omdat de stoornis kan optreden in situaties waarin geen sprake is van sociale interactie. Agorafobie wordt gekenmerkt door de angst voor verlegenheid of een paniekaanval in een bepaalde omgeving. Deze angst gaat gepaard met een angst om niet uit de situatie te kunnen ontsnappen.

Sociale fobie is een parapluterm waar faalangst onder valt omdat het gebaseerd is op angst voor veroordeling.

Nee, het is een neurologische aandoening. Het kan echter wel leiden tot psychologische aandoeningen zoals depressie.

Narcisme is zeer moeilijk te behandelen omdat de meeste mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zelf niet vinden dat er een probleem is en niet van mening zijn dat zij hulp nodig hebben. Wanneer dit wel ingezien wordt, kan psychotherapie hulp bieden.

Ja, agorafobie kan depressie veroorzaken. Als agorafobie mensen ervan weerhoudt om deel te nemen aan activiteiten of het onderhouden van sociale contacten, kunnen mensen zich eenzaam of depressief voelen. Mensen met agorafobie kunnen daarnaast moeite hebben om van sociale situaties of activiteiten te genieten, omdat ze bang zijn voor een paniekaanval. Deze angst zorgt ervoor dat mensen sociale situaties of activiteiten vermijden, zelfs als hun angst niet direct verband hiermee houdt.

Nee, er is geen verband tussen agorafobie en schizofrenie. De twee aandoeningen hebben echter wel vergelijkbare kenmerken. Schizofrenie houdt in dat je gedachten of ervaringen hebt die geen voeling hebben met de werkelijkheid. Mensen met schizofrenie kunnen irrationele angsten hebben dat iemand hen probeert te schaden. Paranoia is een veel voorkomend symptoom van schizofrenie. Bij agorafobie is er sprake van een vergelijkbare irrationele paranoia, hoewel het gecentreerd is rond de angst voor een paniekaanval in een specifieke situatie. Net als mensen met schizofrenie, kunnen mensen met agorafobie sociale situaties vermijden, omdat ze bang zijn om zich in een specifieke omgeving te bevinden waarin ze zich opgesloten kunnen voelen.

Ja, trauma kan agorafobie veroorzaken. Mensen met agorafobie vermijden vaak elke omgeving die een paniekaanval kan veroorzaken, omdat ze bang zijn dat ze niet kunnen ontsnappen om te voorkomen dat de aanval plaatsvindt. Sommige paniekaanvallen houden verband met traumatische ervaringen. Paniekaanvallen kunnen optreden als een persoon zich een specifieke gebeurtenis uit zijn verleden herinnert. Als iemand bang is voor een paniekaanval als gevolg van een traumatische ervaring, kan hij of zij agorafobie ontwikkelen en vermijden om zichzelf in een omstandigheid te brengen die verband houdt met zijn of haar trauma.

Nee, autisme kan niet genezen worden.

Nee, iemand met het niet-24uurs-slaapwaakritme kan dan niet in slaap vallen. Omdat hun biologische klok inflexibel is kunnen ze dit ook niet trainen.

Een vermijdende persoonlijkheidsstoornis komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

Ja, misselijkheid is zowel een symptoom van paniekaanvallen als van ernstige stress. Dit zijn twee van de meest voorkomende symptomen van agorafobie.

Nee, de werking van een antidepressieve behandeling is niet onmiddellijk merkbaar zodra de behandeling is gestart. Soms zullen er ook bijwerkingen bij komen, zoals: misselijkheid, hoofdpijn en rusteloosheid. Deze gaan meestal na een tijdje voorbij. Pas na drie weken zullen de de eerste positieve effecten van de behandeling merkbaar zijn.

Nee, meestal zullen deze twee manieren van behandelen samen gebeuren. Bij depressie wordt vaak medicatie toegeschreven, maar het is belangrijk dat het niet alleen hiertoe beperkt wordt maar er ook goede psychologische begeleiding is.

Een sociale fobie treedt meestal op rond 13 jaar.

Een eetstoornis wordt meestal ontwikkeld tussen de 12 en 25 jaar.

Nee, hoewel ongeveer de helft van de blinde mensen last heeft van deze stoornis treft het ook mensen die niet blind zijn. De oorzaken zijn echter verschillend, daarom moeten deze eigenlijk als twee verschillende aandoeningen worden gezien.

Een vermijdende persoonlijkheidsstoornis wordt meestal gediagnosticeerd vanaf 18 jarige leeftijd.

Nee, agorafobie veroorzaakt niet direct een hoge bloeddruk. Wel kan het zijn dat mensen door agorafobie situaties vermijden die een gezondere levensstijl bevorderen, zoals naar de sportschool gaan of boodschappen doen en zelf koken, wat wel weer kan resulteren in een hogere bloeddruk.

Eind jaren dertig zijn psychische stoornissen ingedeeld in clusters van psychotische stoornissen en neurotische stoornissen, waarbij borderline gebruikt werd voor mensen die in allebei de clusters vallen en gezien werden als grensgevallen.

Stress wordt veroorzaakt door ervaringen en spanningen die we dagelijks hebben en mogelijk kunnen leiden tot angst, depressie en lichamelijke ziekte. Bij posttraumatische stress stoornis is de stress afkomstig van een trauma, of mogelijk een herhaald trauma.

Omdat hun biologische klok anders werkt slapen ze op momenten dat ze wakker moeten worden vaak heel diep waardoor ze niet wakker worden van een wekker.

Een dwangstoornis valt onder de angststoornissen. Dat houdt in dat aan elke dwangstoornis angst ten grondslag ligt. Dwanggedachten zijn dan ook vaak negatieve gedachten, zoals piekergedachten over dingen die mis kunnen gaan. Een voorbeeld: "Als ik de deur niet goed op slot doe, kan er ingebroken worden (en dat is dan mijn schuld”. Vervolgens kan de persoon met een dwangstoornis blijven controleren of de deur nu wel echt op slot is. Iets herhaaldelijk controleren zorgt er echter voor dat het vertrouwen in het eigen geheugen afneemt, waardoor ze des te meer de drang krijgen om te controleren.

Veel mensen proberen ermee om te gaan door een normaal schema aan te houden. Dit resulteert in een chronisch slaaptekort met symptomen die kunnen lijken op depressie, ADHD, chronische vermoeidheid, fibromyalgie of gewoon vermoeidheid.

Volgens de richtlijnen drinkt een vrouw te veel wanneer ze meer dan één glas per dag drinkt en een man wanneer hij meer dan twee glazen per dag drinkt. Om van een verslaving te spreken dient de behoefte om te drinken zo groot te zijn, dat je hier niet meer mee kan stoppen, ook wanneer je door het alcoholgebruik in de problemen komt.

Dwanggedachten zijn herhalende gedachten, neigingen of beelden die steeds terug blijven keren zelfs al worden ze als misplaatst of opdringerig ervaren. Dwanggedachten gaan meestal gepaard met negatieve gedachten. De persoon in kwestie heeft hier zelf geen controle over en kan de gedachten niet zomaar stoppen. Een dwanghandeling komt meestal voort uit een reactie op een dwanggedachte. Dwanghandelingen zijn handelingen of regels waarvan iemand het gevoel heeft ze keer op keer uit te moeten voeren, zoals bijvoorbeeld tellen of controleren of dingen op een systematische manier rangschikken.

De meest voorkomende vorm van sociale fobie is spreekangst.

Een alcoholverslaving kan deels erfelijk zijn, maar wordt ook bepaald door omgevingsfactoren zoals of je bijvoorbeeld veel angst en stress hebt ervaren of ingrijpende dingen hebt meegemaakt.

De exacte oorzaak van een vermijdende persoonlijkheidsstoornis is onbekend. De aandoening kan verband houden met temperament en persoonlijkheidskenmerken die worden beïnvloed door zowel genetische als omgevingsfactoren. In het bijzonder zijn verschillende angststoornissen in de kindertijd en adolescentie geassocieerd met het ontwikkelen van een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Genetische factoren kunnen ook een rol spelen bij het ontwikkelen van een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Ook omgevingsfactoren kunnen een rol spelen zoals een slechte hechting of andere problemen in de jeugd. Emotionele verwaarlozing in de kindertijd blijkt een erg grote bijdrage te kunnen hebben.

Hoewel een vermijdende persoonlijkheidsstoornis vaak wordt beschouwd als een chronische aandoening, kan aanzienlijke verbetering optreden bij veel mensen, vooral met behandeling.

Er zijn geen medicijnen specifiek getest of goedgekeurd voor personen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) en serotonine en noradrenaline heropname remmers (SNRI's) zijn effectief gebleken. Bovendien hebben sommige studies gemeld dat benzodiazepinen, monamineoxidaseremmers (MAO-remmers) en het anticonvulsivum gabapentine effectief zijn bij de behandeling van sociale angst bij volwassenen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis.

Zowel anorexia als boulimia worden gekenmerkt door een overgewaardeerde drang om dun te zijn en een verstoring van het eetgedrag. Het belangrijkste verschil tussen de twee diagnoses is dat anorexia nervosa een syndroom van verhongering is met een aanzienlijk gewichtsverlies van 15 procent of meer van het ideale lichaamsgewicht, terwijl patiënten met boulimia nervosa vaak een normaler gewicht hebben. Boulimia wordt gekenmerkt door een cyclus van diëten, eetaanvallen en compenserend gedrag om gewichtstoename te voorkomen. Compenserend gedrag omvat braken, diuretica of misbruik van laxeermiddelen. Overmatige lichaamsbeweging gericht op gewichtsverlies of het voorkomen van gewichtstoename komt zowel bij anorexia als bij boulimia veel voor.

Mensen met borderline zien dingen vaak of goed of fout en wisselen idealiseren en kleineren af, een tussengebied kennen zij niet.

Volgens de DSM5 wordt voldaan aan criteria voor de diagnose van vermijdende persoonlijkheidsstoornis bij volwassenen wanneer een patiënt 4 of meer van de onderstaande gedragingen vertoont.

 • Vermijdt beroepsactiviteiten die veel interpersoonlijk contact met zich meebrengen uit angst voor kritiek, afkeuring of afwijzing
 • Is niet bereid om betrokken te raken bij mensen, tenzij er zeker van is dat je aardig gevonden wordt
 • Toont terughoudendheid binnen intieme relaties vanwege de angst om beschaamd of belachelijk gemaakt te worden
 • Is veel bezig met kritiek of afwijzing in sociale situaties
 • Wordt geremd in nieuwe interpersoonlijke situaties vanwege gevoelens van ontoereikendheid
 • Beschouwt zichzelf als sociaal onbekwaam, persoonlijk onaantrekkelijk of inferieur aan anderen
 • Is zeer terughoudend om persoonlijke risico's te nemen of nieuwe activiteiten aan te gaan

Op de lange termijn zijn er veel gezondheidseffecten door het slaaptekort zoals depressie, een verlaagd immuunrespons, angststoornissen, gewichtstoename, fibromyalgie en diabetes.

Er is zelden een eenvoudige verklaring voor een eetstoornis. Het is een buitengewoon complex probleem en kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder familiale en culturele druk, chronische stress en erfelijkheid. Er zijn wel risicofactoren voor het ontwikkelen van een eetstoornis zoals: Een langdurige periode van emotionele pijn Het ontstaan van een stemmingsstoornis zoals een depressie of stemmingswisselingen Een te controlerende omgeving Hechtingsproblematiek Een gebrek aan validatie van gevoelens

 • Moeite met sociaal contact
 • Moeite met emoties en empathie delen
 • Moeite om lichaamstaal te begrijpen
 • Nemen dingen vaak letterlijk
 • Repetitief en gefixeerd gedrag
 • Kunnen een intense belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp
 • Kunnen obsessief met iets bezig zijn
 • Hebben een sterke behoefte aan routine
 • Vaak overgevoelig of ondergevoelig voor zintuiglijke prikkels

 • Vaak charmant
 • Komen vaak vol zelfvertrouwen over
 • Overdrijven van de eigen talenten en prestaties
 • Vinden dat ze uniek zijn en recht hebben op een speciale behandeling
 • Arrogantie
 • Moeite om zich in te leven in anderen J* aloezie
 • Gebruiken soms andere mensen om hun persoonlijke doelen te bereiken

Kinderen die worden geplaagd, gepest, afgewezen, belachelijk gemaakt of vernederd, kunnen vatbaarder zijn voor een sociale fobie. Bovendien kunnen andere negatieve gebeurtenissen in het leven, zoals familieconflicten, trauma of misbruik, in verband worden gebracht met een sociale fobie.

Narcisme kent zowel biologische als omgevingsfactoren. Vaak is een narcistische persoonlijkheidsstoornis erfelijk, maar ook verwaarlozing in iemands jeugd of juist een teveel aan aandacht kunnen bijdraag aan de ontwikkeling van narcisme.

 • Goede concentratie
 • Veel kennis van bepaalde zaken
 • Buitengewoon organisatorische vaardigheden
 • Een zeer sterk visueel geheugen
 • Leergierig
 • Betrouwbaar en loyaal
 • Opmerkzaam
 • Zeer goed in technische zaken
 • Oog voor detail en nauwkeurigheid
 • Creatief
 • Stellen zich verantwoordelijk op
 • Resultaatgericht
 • Goed met probleemanalyses
 • Loyaal
 • Oprecht
 • Betrouwbaar
 • Leergierig

 • Eerder in het leven veel traumatische gebeurtenissen hebben ervaren
 • Een geschiedenis van psychische aandoeningen hebben
 • Ernstig gekwetst worden
 • Mensen gekwetst of gedood zien worden
 • Hulpeloosheid of extreme angst voelen
 • Na de gebeurtenis weinig of geen sociale steun hebben
 • Omgaan met extra stress na de gebeurtenis, zoals verlies van een dierbare, pijn en letsel, of verlies van een baan of huis

 • Overmatig gewichtsverlies
 • Vet voelen, ongeacht het werkelijke lichaamsgewicht
 • Overmatige fysieke activiteit
 • Slaapproblemen
 • Constipatie
 • Afzondering van familie en vrienden
 • Ongerustheid
 • Depressie
 • Zelfmoordgedachten
 • Obsessie met eten en voedselbereiding
 • Onregelmatige of uitval van de menstruatie
 • Lage lichaamstemperatuur en koud aanvoelen
 • Uitdunnen van het haar
 • Lage bloeddruk die kan leiden tot flauwvallen en uitputting
 • Verzwakte reflexen
 • Onregelmatig hartritme dat kan leiden tot een hartstilstand

 • Snelle hartslag en snelle ademhaling
 • Droge mond
 • Trillende handen, knieën, lippen en stem
 • Zweterige en koude handen
 • Misselijkheid en een ongemakkelijk gevoel in de maag

 • Levendige flashbacks (het gevoel alsof het trauma nu gebeurt)
 • Opdringerige gedachten of beelden
 • Nachtmerries
 • Intense angst bij echte of symbolische herinneringen aan het trauma
 • Lichamelijke symptomen zoals pijn, zweten, misselijkheid of beven
 • Een opgejaagd gevoel
 • In paniek raken als je aan het trauma wordt herinnerd
 • Gemakkelijk van streek of boos zijn
 • Extreme alertheid, ook wel 'hypervigilantie' genoemd
 • Verstoorde slaap of gebrek aan slaap
 • Prikkelbaarheid of agressief gedrag
 • Het moeilijk vinden om zich te concentreren - ook op eenvoudige of alledaagse taken
 • Gemakkelijk schrikken
 • Symptomen van angst
 • Het gevoel hebben dat je bezig moet blijven om niet aan het trauma te denken
 • Alles vermijden wat je aan het trauma herinnert
 • Niet in staat zijn om details te onthouden van wat er is gebeurd
 • Emotioneel gevoelloos voelen
 • Je lichamelijk verdoofd of los van je lichaam voelen
 • Geen genegenheid kunnen uiten
 • Dingen doen die zelfvernietigend of roekeloos kunnen zijn
 • Alcohol of drugs gebruiken om herinneringen te vermijden
 • Het gevoel hebben dat je niemand kunt vertrouwen
 • Het gevoel hebben dat het nergens veilig is
 • Het gevoel hebben dat niemand je begrijpt
 • Jezelf de schuld geven van wat er is gebeurd
 • Overweldigende gevoelens van woede, verdriet, schuld of schaamte

 • Langzaam eten of maaltijden uitstellen
 • Alleen eten
 • Overmatige interesse in voedsel en gewicht
 • Voortdurend nadenken over diëten
 • Gewichtsverlies
 • Stemmingswisselingen
 • Vermijden van sociale situaties

 • Onregelmatige maaltijden (vaak het ontbijt overslaan)
 • Het eten van “gezond” voedsel in sociale situaties, maar grote hoeveelheden “ongezond” voedsel als je alleen bent
 • Grote hoeveelheden voedsel 'verdwijnen' thuis
 • Stemmingswisselingen
 • Fixatie op voedsel en gewicht
 • Constant dieet
 • Verhoogde lichamelijke activiteit
 • Zelfopgewekt braken

 • Steun zoeken bij andere mensen, zoals vrienden en familie
 • Een steungroep zoeken na een traumatische gebeurtenis
 • Je goed voelen over je eigen acties als er gevaar dreigt
 • Een coping strategie hebben, of een manier om de slechte gebeurtenis te doorstaan en ervan te leren
 • Effectief kunnen handelen en reageren ondanks angstgevoelens

Agorafobie kan de kwaliteit van leven van een persoon ernstig verminderen. Activiteiten buitenshuis zoals werk, school, gezelligheid, hobby’s en vele vormen van lichaamsbeweging worden bijvoorbeeld vermeden.

Faalangst kan in elke situatie optreden waarbij er gepresteerd met worden. Bijvoorbeeld: spreken in het openbaar, podiumkunsten, sociale situaties, conversaties, relaties en seksuele activiteiten. Faalangst kan overal optreden waarbij iemand veroordeeld kan worden.

 • mensen die alleen wonen
 • mensen zonder werk
 • mensen met weinig inkomen
 • mensen met een lagere opleiding
 • mensen die depressief zijn (geweest)
 • mensen met een verslavingsprobleem
 • mensen die een heel heftige gebeurtenis hebben meegemaakt (psychotrauma)

Iedereen kan op elke leeftijd PTSS krijgen. Dit omvat oorlogsveteranen en overlevenden van fysiek en seksueel geweld, misbruik, ongelukken, rampen en vele andere traumatische gebeurtenissen. Niet iedereen met PTSS heeft een gevaarlijke gebeurtenis meegemaakt. Het plotselinge, onverwachte overlijden van een dierbare kan ook PTSS veroorzaken.

Tot 20 % van de mensen die in de oorlogen in Irak en Afghanistan hebben gevochten en tot 30% van degenen die in Vietnam hebben gevochten hebben PTSS ontwikkeld. PTSS komt echter niet alleen voor bij oorlogstrauma, maar kan het gevolg zijn van allerlei traumatische of levensbedreigende incidenten, zoals aanranding, kindermishandeling, ongelukken, bombardementen of natuurrampen zoals tornado's. Zelfs getuige zijn van een traumatische gebeurtenis kan PTSS veroorzaken.

 • De normale stressreactie
De normale stressreactie treedt op wanneer gezonde volwassenen die op volwassen leeftijd worden blootgesteld aan één enkele traumatische gebeurtenis, emotionele verdoving ervaren, afgesneden worden van relaties of lichamelijke spanning en angst ervaren. Meestal wordt hierbij binnen een paar weken volledig herstel bereikt.
 • Acute stressstoornis
Een acute stressstoornis wordt gekenmerkt door paniekreacties, mentale verwarring, dissociatie, ernstige slapeloosheid, achterdochtig zijn en niet in staat zijn om goed voor zichzelf te zorgen, relaties te beheren of te werken. Deze ernstigere reactie komt relatief weinig voor bij enkelvoudig trauma, behalve wanneer het trauma een blijvende catastrofe is.
 • Ongecompliceerde PTSS
Ongecompliceerde PTSS omvat het aanhoudend opnieuw ervaren van de traumatische gebeurtenis, het vermijden van stimuli die verband houden met het trauma, emotionele verdoving en symptomen van verhoogde spanning.
 • Comorbide PTSS
Comorbide PTSS is een vorm van PTSS waarin PTSS gepaard gaat met één of meerdere andere psychiatrische stoornissen komt eigenlijk veel vaker voor dan ongecompliceerde PTSS. PTSS wordt gewoonlijk geassocieerd met ten minste één andere ernstige psychiatrische stoornis, zoals depressie, alcohol- of middelenmisbruik, paniekstoornis en andere angststoornissen.
 • Complexe PTSS
Complexe PTSS wordt aangetroffen bij personen die zijn blootgesteld aan langdurige traumatische omstandigheden, vooral tijdens de kindertijd, zoals seksueel misbruik. Bij deze personen wordt vaak de diagnose borderline of antisociale persoonlijkheidsstoornis of dissociatieve stoornis gesteld. Ze vertonen gedragsproblemen (zoals impulsiviteit, agressie, seksueel gedrag, eetstoornissen, alcohol- of drugsmisbruik en zelfdestructieve acties), extreme emotionele problemen (zoals intense woede, depressie of paniek) en mentale problemen (zoals gefragmenteerde gedachten, dissociatie en geheugenverlies).

Het kan helpen om cafeïne te vermijden.

Het kan helpen om cafeïne te vermijden.

Het kan helpen om cafeïne te vermijden.

Het kan helpen om cafeïne te vermijden.

Een aandachtsstoornis kenmerkt zich door moeite hebben met het vasthouden van de aandacht op een bepaald idee, plaats, of stimuli.

Een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een diepgaande psychologische afhankelijkheid van andere mensen.

Anorexia, ook wel anorexia nervosa, is een eetstoornis gekenmerkt door een vervormd lichaamsbeeld, het streven naar een overmatig mager lichaam en een extreme angst om dik te worden met vergaande lichamelijke gevolgen.

Een antisociale persoonlijkheidsstoornis is een psychische stoornis waarbij iemand consequent geen respect toont voor goed en fout en de rechten en gevoelens van anderen negeert.

Asperger is een pervasieve ontwikkelingsstoornis met aanzienlijke moeilijkheden in sociale interacties en non-verbale communicatie, samen met beperkte en zich herhalende patronen van gedrag en interesses.

Autisme-spectrum stoornis (ASS) is een verzamelnaam voor diverse pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, aan autisme verwante stoornis, syndroom van Asperger, Multiplex Development Disorder (MDD) en Pervasieve-Ontwikkelingsstoornis Niet Anders Omschreven (PDD-NOS).

Een bipolaire stoornis word gekenmerkt door perioden van depressie en perioden van een extreem positieve stemming die allebei dagen tot weken kunnen aanhouden.

Een bore-out is een staat waarin je overspannen raakt door een extreme ervaring van verveling.

Boulimia, ook wel boulimia nervosa, is een eetstoornis gekarakteriseerd door vreetbuien gevolgd door het uitspugen van het eten.

Een burn-out is een staat van emotionele, mentale en vaak ook fysieke uitputting die wordt veroorzaakt door langdurige of herhaalde stress.

Een circadiane ritmestoornis is een stoornis waarbij de slaap cyclus niet goed afgestemd is op de omgeving en hierdoor de dagelijkse activiteiten verstoort, oftewel de biologische klok is ontregeld.

Een conversiestoornis is een mentale aandoening waarbij een persoon blindheid, verlamming of andere neurologische symptomen heeft die niet verklaard kunnen worden door medische evaluatie.

DIS staat voor dissociatieve identiteit stoornis en is een aandoening waarbij een persoon meerdere persoonlijkheden of identiteiten heeft. Deze identiteiten hebben elk de neiging om anders te denken en zich anders te gedragen

Gedragsverslaving kenmerkt zich door een dwang om zich bezig te houden met een bepaalde vorm van gedrag die schadelijk is voor het fysieke, mentale, sociale of financiële welzijn van de persoon.

Katatonie is een parapluterm voor psychomotorische stoornissen waarbij er een verband is tussen de mentale functies en fysieke functies.

Kleptomanie is het terugkerende onvermogen om de drang te weerstaan om spullen te stelen, ook al zijn deze spullen niet eens nodig of hebben ze niet veel waarde. Het stelen zelf is dus wat de behoefte vervuld.

Een meervoudige persoonlijkheidsstoornis is een aandoening waarbij een persoon meerdere persoonlijkheden of identiteiten heeft. Deze identiteiten hebben elk de neiging om anders te denken en zich anders te gedragen.

Een motorische coördinatiestoornis is een pervasieve ontwikkelingsstoornis waarbij er een gebrek is aan coördinatie tussen mentale intenties en het vermogen om het lichaam ertoe te brengen deze uit te voeren.

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een patroon van egocentrisch denken en gedrag, een gebrek aan empathie en aandacht voor andere mensen, en een overmatige behoefte aan bewondering.

Een niet-verbale leerstoornis is een leerstoornis, behorend bij de pervasieve ontwikkelingsstoornissen, waarbij verbale informatie beter binnenkomt dan informatie die gezien of gevoeld kan worden.

Een ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis waarbij er wel sprake is van de algemene criteria van een persoonlijkheidsstoornis, zonder dat er voldoende criteria van een specifieke persoonlijkheidsstoornis kunnen worden vastgesteld.

Een paniekstoornis is een angststoornis waarbij je regelmatig plotselinge paniekaanvallen krijgt.

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis, ook wel PPD, wordt gekenmerkt door paranoïde wanen en achterdocht en wantrouwen naar anderen.

PDD staat voor Persisterende Depressieve Stoornis en is een stemmingsstoornis die bestaat uit dezelfde cognitieve en fysieke problemen als depressie, maar met aanhoudende symptomen.

PDD-NOS, staat voor Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified , oftewel Pervasieve-Ontwikkelingsstoornis niet anders gespecifieerd, en is een ontwikkelingsstoornis waarbij er wel sprake is van de algemene criteria van een ontwikkelingsstoornis, zonder dat er voldoende criteria van een specifieke ontwikkelingsstoornis kunnen worden vastgesteld.

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen verwijzen naar een groep stoornissen van sociale interactie, communicatie, gedrag en cognitie.

Een psychose is een toestand waarbij je gedurende een zekere periode het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt bent, dit kan zich in verschillende vormen uiten.

Schizofrenie is een psychische stoornis waarbij mensen de werkelijkheid abnormaal binnenkrijgen of interpreteren.

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een gebrek aan interesse in sociale relaties, een neiging tot een eenzame of geïsoleerde levensstijl, geheimzinnigheid, emotionele kilheid, onthechting en apathie.

Een seizoensgebonden affectieve stoornis is een vorm van seizoensgebonden depressie.

Stichting 113 zelfmoordpreventie is een hulplijn waar je naar toe kunt bellen als je suïcidale gedachten hebt.

Een theatrale persoonlijkheidstoornis wordt gekenmerkt door een patroon van overmatig aandachtszoekend gedrag, dat meestal begint in de vroege kinderjaren, inclusief ongepaste verleiding en een overmatige behoefte aan goedkeuring.

Een vermijdende persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door het vermijden van sociale gebeurtenissen, onzekerheid en overgevoeligheid voor negatieve kritiek, waarbij aanzienlijke problemen ervaren worden om met anderen om te gaan in het dagelijks leven.

Een winterdepressie is de meest voorkomende seizoensgebonden affectieve stoornis, waarbij iemand depressief wordt in de winter.